Mitarbeiterprofil Agnieszka Jaszczak, Assoc. Prof. Dr.

Assoc. Prof. Dr. Agnieszka Jaszczak

Foto: Assoc. Prof. Dr. Agnieszka Jaszczak

Tabellarischer Lebenslauf

1996 Secondary School in Biskupiec (Poland)
1996-2000 Engineer
Specialization: agritourism
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Faculty of Environmental Management and Agriculture
2000-2001 Master of Science (M.Sc.)
Interfaculties Pedagogy Studies
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Faculty of Art Sciences and Pedagogy
2000-2001 M.Sc, Ing
Specialization: management of greenery areas and landscape architecture
Faculty of Environmental Management and Agriculture
2001 Practice
Biskupiec Municipality, Department of Architecture and Spatial Planning
2001-2005 Ph.D. studies in the field of environmental management/landscape architecture
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Faculty of Environmental Management and Agriculture
2004 Postgraduate Studies of European Integration and Foreign Cooperation
Diploma work - „The role of rural tourism in the activization of rural areas in Umbria (Italy) and Warmia and Mazury Region (Poland)”
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Faculty of Economic Science
2005 Ph.D.
Field: agriculture sciences, specialization –environmental management and landscape architecture
Ph.D. dissertation – “Current situation and directions of transformations of rural landscape in Biskupiec Muicipality”
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Faculty of Environmental Management and Agriculture
2005-currently Assistant professor at the Department of Landscape Architecture and Agritourism
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
from September 2010 to February 2011 Guest researcher at the Department of Nature and Landscape Protection
Georg-August-Universität Göttingen

nach oben zur übersicht

Forschungsschwerpunkte

» Landscape Architecture
» Development of Rural Areas
» Cultural Landscapes
» Rural Tourism

nach oben zur übersicht

Projekte

Titel
The role of rural landscapes in sustainable development of selected regions in Poland and Germany Details

nach oben zur übersicht

Dissertation

Titel

nach oben zur übersicht

Publikationen

2010

(2) JASZCZAK, A. (2010): Preserving environmental and cultural values of rural landscapes. W: “C u l t u r a l L a n d s c a p e ” , ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools, Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture, Istanbul: 433-441.

(1) JASZCZAK, A. (2010): Spatial crisis - problems of cultural landscape management. W: Kryzysy przeklęte czy pożądane? (red. Mamzer Hanna, Kulesza Wojciech, Zalasiński Tomasz), Ed. Academica, Warsaw

(3) JASZCZAK, A. (2010): Wielokulturowe kraj(obrazy). W: My i Oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowosci. Ed. Wyd. Nauk. UAM seria: Człowiek i społeczeństwo:63-81.

(3) JASZCZAK, A. (2010): O krajobrazie w dolinie rzeki Ilmenau. Landscape Architecture, Wrocław (in press)

(3) JASZCZAK, A., ŁAGUNA, W., ŽUKOVSKIS, J. (2010): The identity of regional projects in the rural areas: methodological and management aspects. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. No. 23 (4). Research papers: 45-53.

(3) JASZCZAK, A., DENEKAS, J., KADELSKA, M. (2010): Genius loci of historical gardens in Osftfriesland , Czasopismo Techniczne,Crakow (in press).

(3) JASZCZAK, A., ŽUKOVSKIS, J. 2010. (2010): Tourism business in development of european rural areas. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2010. No. 20 (1). Research papers: 34-45.

2009

(3) JASZCZAK, A. (2009): Od „hinterlandu” do „innolandu”, czyli jak rozwijać obszary wiejskie. Polskie krajobrazy dawne i współczesne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 12, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec:215-223.

(3) JASZCZAK, A. (2009): Ocena stanu krajobrazu wiejskiego w okolicach zbiorników wodnych i jego przekształcenia. Landscape Architecture, 1:65-70.

(1) JASZCZAK, A. (2009): „Melkhuske”- droga mleczna. O produkcie turystycznym w regionie Ostfriesland. W: Marka wiejskiego produktu turystycznego (red. Palich P.) Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia: 336-341.

(1) JASZCZAK, A., POLUCHA, I. (2009): The role of rural landscape in tourism development. Vol. 4, Book 2, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas: 117-121.

(1) MARKS, E., POLUCHA, I., JASZCZAK, A., MARKS, M. 2009. (2009): Agritourism in sustainable development: case of Mazury in North-Eastern Poland. Vol. 1, Book 1, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas: 90-95.

(3) MLYNARCZYK, K., MARKS, E., JASZCZAK, A. (2009): Społeczne uwarunkowania kreacji wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na wybranych przykładach z krajów nadbałtyckich (Social conditioning of creation of rural and recreational space on selected examples of countries situated on the Baltic Sea). Nauka Przyr. Technol. 3, 1, #18.
http://www.npt.up-poznan.net/volume3/issue1/abstract-18.html

(1) POLUCHA, I., ZUKOVSKIS, J., JASZCZAK, A., MARKS, E. (2009): Rural tourism in the areas with valuable resources: systematic approach. Vol. 1, Book 1, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas: 105-111.

2008

(1) JASZCZAK, A. (2008): The Role of Rural Tourism in the Activation of Rural Areas of Umbria (Italy) and Warmia And Mazury (Poland). VISNYK LVIV UNIV. Ser. Mizhnarodni Vidnosyny. N 24. P. 396-397; LVIV, Ukraine, 390:400.

(3) JASZCZAK, A. (2008): Droga krajobrazowa jako produkt turystyczny (Road alleys as a tourism product). Nauka Przyr. Technol., T. 2, Z. 4, Poznan.
http://www.npt.up-poznan.net/volume2/issue4/abstract-42.html

2007

(1) JASZCZAK, A., MARKS, E., MLYNARCZYK, K. (2007): Wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego wsi w realizacji projektu „Hinterland potentials for a spatial development under the aspects of decline” Przyroda i Miasto t. X, cz. II, Wyd. SGGW, Warszawa: 19-28.

2006

(3) JASZCZAK, A., MLYNARCZYK, K. (2006): Przekształcenia krajobrazowe w strefach przybrzeżnych wybranych jezior w gminie Biskupiec. Inżynieria ekologiczna no 15:34-42.

2005

(3) LAGUNA, W., JASZCZAK, A., JUSZCZYNSKI, M. (2005): „Dom warmiński"-budowanie tożsamości regionalnej Warmii. Landscape Architecture, no 1-2:72-80.

2003

(3) 3. MARKS, E., MARKS, M., POLUCHA, I., MLYNARCZYK, K., JASZCZAK, A., SIEDLECKA, A. (2003): The role of agritourism in activation of underdeveloped rural areas. Lithuanian University of Agriculture. VAGOS, Mokslo Darbai, nr 61 (14):75-78.

(2) POLUCHA, I., MLYNARCZYK, K., MARKS, E., MARKS, M., JASZCZAK, A., (2003): 2003. Rural tourism in sustainable development of areas with unique environmental values. Proceedings
of International Scientific Conference “Rural Development 2003”, Kaunas, Lithuania: 146-148.

2002

(2) JASZCZAK, A., KARENGA, F., HAYURULAEVNA T., WEI LIU PING, CHHOUK van CHOM (2002): Creation of a cultural tourism centre for Masai in Amboseli National Park, Kajiado District, Kenya. Materiały Weitz Center for Development Studies, Rehovot, Israel.

nach oben zur übersicht

Bedeutung der Nummern (x)

 1. (1) Artikel in Sammelband
 2. (2) Artikel in Tagungsband (= Beitrag in einem Tagungs- oder Konferenzband, Poster)
 3. (3) Artikel in Zeitschrift oder Reihe
 4. (4) Interner Bericht/Gutachten
 5. (5) Hochschulschrift (Dissertation, Habilitationsschrift, Diplomarbeit, Schriftenreihe)
 6. (6) Hochschulschrift (auch im Verlag erschienen)
 7. (7) Monographie
 8. (8) Tagungsband (als Verlagspublikation)
 9. (9) Tagungsband (nicht im Verlag erschienen)
 10. (10) Schutzrecht
 11. (11) Internetpublikation
 12. (12) Herausgeber
 13. (13) Sonstiges

Meine Links

» Publikationen 2002-2009

nach oben zur übersicht

Büsgenweg 3 | D-37077 Göttingen | Tel: +49 (0) 551-/39-33412 | Fax: +49 (0) 551/39-33415 | sekretariat@naturschutz.uni-goettingen.de AD